• Home
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden HomeMade webdesign

RealHosting werkt vooral met de algemene voorwaarden van Nederland ICT (versie juni 2014).

Nederland ICT is een branchevereniging voor ICT-bedrijven in Nederland en vertegenwoordigt een substantieel deel van de markt. Daarmee zijn de Nederland ICT voorwaarden algemeen bekend en breed geaccepteerd. Dat schept duidelijkheid voor zowel klant als leverancier.

Je kan de voorwaarden inzien en downloaden als PDF:

Module algemeen:
adobe-pdf-icoon-70x70

Module ontwikkeling en onderhoud website:
adobe-pdf-icoon-70x70

Aanvullende voorwaarden verwerkersovereenkomst

In aanvulling op onze algemene voorwaarden is de verwerkersovereenkomst van toepassing. Deze verwerkersovereenkomst kan je raadplegen via deze link.

Aanvullende voorwaarden domeinregistraties buiten de EU

Bij het registreren van een domeinnaam buiten de EU (ccTLDs), dien je je ervan bewust te zijn dat HomeMade Webdesign niet in kan staan voor de privacy van degene op wiens naam de domeinnaam komt te staan (WHOIS). Kies je er ervoor om de domeinnaam te registeren, dan ga je akkoord met het overnemen van de verantwoordelijkheid rondom het delen van persoonsgegevens met de Registry van de betreffende ccTLD. De verantwoordelijkheid ligt daarmee niet meer bij HomeMade Webdesign.

Aanvullende voorwaarden domeinregistraties

Indien je via ons een of meerdere domeinnamen registreert of op jouw naam laat stellen, zullen wij deze voor jou vastleggen of vast laten leggen bij de registry die de desbetreffende domeinnaamextensie uitgeeft. Per domeinnaamextensie zijn mogelijk aanvullende voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden kan je raadplegen via deze link.

Voor sommige domeinnaamextensies, zoals bijvoorbeeld bij .nl-domeinnamen, eist de desbetreffende registry dat een overeenkomst tot stand komt tussen jou en die registry. Je verleent aan ons een volmacht om deze overeenkomst namens jou te sluiten en om namens jou akkoord te gaan met de toepasselijke algemene voorwaarden. Via bovenstaande link kan je zien om welke registry het gaat, en welke voorwaarden van toepassing zijn. Ook kan je daar de voorwaarden raadplegen. Indien betrokkenheid van een derde nodig is voor het tot stand brengen van de overeenkomst tussen jou en een registry, kunnen wij de door jou aan ons verleende volmacht aan die derde verlenen.

HOMEMADE
WEBDESIGN